Crecimiento de la Chufa

Bonitas ilustraciones de:
Museo Valencià d`Etnologia

La xufa es planta entre els mesos d'abril i maig, data que ve condicionada pel cultiu anterior. Es realitza de manera mecànica, sembrant-se en cavallons, els quals tenen una alçària de 20 cm i una separació de 60 cm. La profunditat de sembra oscil·la entre els 6-8 cm quan el camp està al punt.

La densitat de sembra és un aspecte del cultiu important, perquè el rendiment i la qualitat del tubèrcul depenen en bona part d'això. Encara així, hi ha una densitat òptima, que no ha de sobrepassar-se, ja que llavors el tubèrcul queda xicotet i les plantes s'afileren enllitant-se prematurament. Esta densitat òptima és aproximadament 120 a 135 Kg per Ha (10 a 11,25 kg per fanecada).

Pel que fa a les condicions òptimes per al cultiu de la xufa, presenta les exigències següents:

Exigències climàtiques; En climes càlids, com és el valencià, amb temperatures mitjanes elevades, alta humitat relativa ambiental i un període de 4-5 mesos lliures de gelades, la planta pot completar el seu cicle vegetatiu sense el menor problema.
Exigències edàfiques; Si es pretén obtindre una producció de qualitat, el cultiu de la xufa només pot realitzar-se en sòls que posseïsquen unes característiques especials. Els sòls adequats per al cultiu de la xufa han de ser solts, tant per la qualitat com pel rendiment i recol·lecció del tubèrcul, perquè la recol·lecció ha de realitzar-se tamisant un grossària de sòl de 15-20 cm. De profunditat on es troba el tubèrcul. A més, els sòls en què es cultive la xufa, han de tindre un bon drenatge, estar anivellats, estar nets de restes vegetals i pedres i ser rics en matèries orgàniques.
Casa de l´Orxata

C/ Jorge Juan s/n- Mercado de Colón

Valencia 46004

orxateria@gmail.com

HORARIO:

Abierto todos los días del año incluyendo festivos. 

Viernes y sábado abierto hasta las 00h - 2am

Lunes a domingo: 8,00 a 22,30 hrs.

 

Horchatería en el Centro de Valencia, dentro del Mercado de Colón entrando por la calle Jorge Juan